Ende
Gelände
2020


Chrońmy klimat. Zatrzymajmy węgiel.

Konsensus dotyczący działań Ende Gelände 2020

Konsensus w sprawie działań powstał w ciągu ostatnich kilku lat i nadal się rozwija. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmieniło się przede wszystkim to, że poszerzamy pole działań o kwestię gazu, aktualną sytuację związaną z COVID-19, jak i awerness oraz intersekcjonalność.

Ende Gelände – KONSENSUS AKCJI 2020

Konsensus to ogólne zasady obowiązujące w trakcie Akcji Ende Gelände. Został on wspólnie wypracowany w ramach otwartych sesjach plenarnych z udziałem wielu osób oraz przyjęty na drodze porozumienia. Z tego powodu jest on dla nas niezwykle istotny.

Konsensus jest konieczny, aby Akcja była przejrzysta i łatwe do oceny dla wszystkich uczestników i uczestniczek. Jest on świadectwem tego, że wspieramy i troszczymy się o siebie nawzajem, nawet w ramach przedsięwzięcia z dużą liczbą osób. W Ende Gelände mówimy, to co robimy i robimy to, co mówimy. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zgadzają się z tym porozumieniem do wzięcia udziału w naszej Akcji.

W dniach 23.9.20-28.9.20, wspólnie zakłócimy proces wydobywania węgla w Nadrenii, w ramach akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa. Wysyłamy w ten sposób sygnał przeciwko dalszemu wydobywaniu i spalaniu paliw kopalnych oraz niszczeniu wiosek na rzecz kapitalizmu zależnego od paliw kopalnych w Niemczech i na świecie. Mając na uwadze, jak naglącym problemem jest kryzys klimatyczny, uważamy za konieczne i uzasadnione, aby posunąć się o krok dalej – od publicznych demonstracji po obywatelskie nieposłuszeństwo.

Wybraną przez nas formą działania jest ogłoszona publicznie, masowa blokada, która oferuje wiele możliwości uczestnictwa. Przy wyborze tej formy działania kierowaliśmy się sukcesem, jakim zakończyły się poprzednie akcje pod hasłem Ende Gelände w latach 2015 – 2019. W akcji może wziąć udział każdy, niezależnie od tego, czy ma doświadczenie uczestnictwa w podobnych protestach: wspólnie zablokujemy kluczową infrastrukturę, taką jak szyny, drogi czy koparki. Zakończenie blokady nastąpi w porozumieniu ze strukturami wsparcia i plenum delegatów. Jeśli małe grupy zechcą utrzymać blokadę z użyciem środków pomocniczych (np. za pomocą lock-ons) lub bez, poszczególne struktury EG zadecydują o tym, czy i jak mogą te osoby nadal wesprzeć.

Będziemy zachowywać się w sposób spokojny i opanowany. Nie będziemy prowokować eskalacji. Nie będziemy narażać nikogo na niebezpieczeństwo.  Będziemy blokować i okupować teren własnymi ciałami, ale nie będziemy przy tym niszczyć ani uszkadzać żadnych urządzeń ani infrastruktury. Będziemy przechodzić przez kordony i bariery ustawione przez policję i ochronę kopalni albo je omijać i nie będziemy reagować na prowokacje. Nasza akcja będzie odzwierciedlać nasze wartości: różnorodność, kreatywność i otwartość. Nasza akcja nie jest skierowana przeciwko pracownikom i pracowniczkom kopalni ani funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom policji. Naszym najważniejszym priorytetem będzie bezpieczeństwo aktywistek i aktywistów uczestniczących w proteście oraz pracowników i pracowniczek kopalni. Będziemy należycie przygotowani do wkroczenia na teren akcji.

Biorąc pod uwagę niedawne wydarzenia związane z pandemią COVID-19, w okresie poprzedzającym akcję, wspólnie opracowaliśmy szeroką koncepcję zachowania higieny, aby utrzymać niskie ryzyko zakażenia. Przykładowo, aby zmniejszyć liczę osób w danej lokalizacji, punktem zbiorowym nie będzie duży obóz klimatyczny a mniejsze punkty kontaktowe. Ponadto, przygotowywanie i wydawanie posiłków będzie oparte o wymagania higieniczne, dostosowywanie są do procesów logistycznych itp. Noszenie maseczek nie jest dla nas niczym nowym, tyle tylko, że tym razem założymy je już od momentu przyjazdu. Wspólnie będziemy przestrzegać koncepcji zachowywania higieny, która została opracowane podczas przygotowań.

Jesteśmy dobrze przygotowani na bezpieczną drogę do naszych miejsc akcji.

Wywodzimy się z różnych ruchów społecznych i mamy zróżnicowane poglądy polityczne. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za powodzenie naszej akcji. W trakcie akcji zamierzamy zadbać o to, by sytuacja była jasna dla wszystkich uczestniczących, a uczestnicy i uczestniczki akcji będą się wzajemnie wspierać. W celu przygotowania się do blokady odbędziemy uprzednie szkolenie.

Postrzegamy siebie jako część ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i okazujemy solidarność z tymi wszystkimi, którzy sprzeciwiają się niszczeniu klimatu przez elektrownie węglowe oraz społecznym i ekologicznym konsekwencjom dostaw paliw kopalnych. Nasza walka ma charakter feministyczny, antyfaszystowski, antyrasistowski, antykapitalistyczny i skierowany przeciw antysemityzmowi. Jesteśmy świadomi codziennej, strukturalnej dyskryminacji między sobą oraz w naszym otoczeniu i aktywnie się jej przeciwstawiamy. Dążymy do zapewnienia przestrzeni dla tych, którzy doświadczają dyskryminacji, a także do podnoszenia świadomości zbiorowej na ten temat. Nie chcemy reprodukować toksycznej męskości poprzez dominującą mowę lub zachowanie. Zdecydowanie przeciwstawiamy się wszelkim homofobicznym, nacjonalistycznym lub rasistowskim zachowaniom, ideologicznym spiskom lub innych idei reakcyjnych.